รพ.สมิติเวช แถลงการณ์ฉบับ 2 ผู้ป่วยสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศ เข้าICU 20 ราย กรณีเหตุระทึกบนน่านฟ้าไทยเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ 777-300ER เที่ยวบินที่ SQ 321 เดินทางมาจากลอนดอน (สนามบินฮีทโธรว์) มุ่งหน้าไปยังประเทศสิงคโปร์ ประสบอุบัติเหตุสภาพอากาศแปรปรวนตกหลุมอากาศ ทำให้มีผู้เสียชีวิต1 คน บาดเจ็บ 30 คน ขอลงฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กัปตันนำเครื่องร่อนลงอย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่รีบประสานทีมแพทย์ขอรถพยาบาลนำผู้โดยสารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาลตามแผนฝึกรองรับเหตุฉุกเฉิน นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปส่งที่ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ก่อนจะกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลในเครือ และโรงพยาบาลใกล้เคียงตามความประสงค์ของผู้บาดเจ็บ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 พ.ค.67 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ แจกเอกสารเป็นแถลงการณ์ฉบับที่ 2เรื่อง การเกิดอุบัติภัยหมู่เครื่องบินสิงคโปรแอร์ไลน์ตกหลุมอากาศ เรียน สื่อมวลขนทุกท่านจากเหตุการณ์ เที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ 321 เดินทางจากลอนดอน (ฮีทโธรว์) มุ่งหน้าไปยัง สิงคโปร์ เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงระหว่างเส้นทาง เครื่องบินลำดังกล่าวจึงเปลี่ยนเส้นทางไป

กรุงเทพฯ วันที่ 21 พ.ค.67 นั้น รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอรายงานให้ทราบว่า วันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษา (Reter Case) ที่ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด 84 ราย และรับการรักษาที่ คลินิกสมิติเวช สุวรรณภูมิ จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 103 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค.67 เวลา 13.00 น. มีดังนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วกลับบ้านทั้งหมด 27 รายจำนวนผู้บาดเจ็บที่ยังรักษา ที่รพ.สมิติเวซ ศรีนครินทร์ มี 41 ราย รพ.สมิติเวช สุชุมวิท 15 ราย รพ.กรุงเทพ 2 ราย

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ป่วยที่รักษาในแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ทั้งหมด 20 ราย ที่รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 13 ราย โดยมีสัญชาติ ออสเตรเลีย 3 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย จีน(ฮ่องกง) 1 ราย มาเลเซีย 5 ราย นิวซีแลนด์ 1 ราย และสิงคโปร์ 1 ราย

รพ.สมิติเวช สุชุมวิท 7 ราย โดยเป็นมีสัญชาติ สหราชอาณาจักร 4 ราย
ฟิลิปปินส์ 1 ราย มาเลเขีย 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย

ผู้ป่วยที่รักษาและพักฟื้น ในแผนกผู้ป่วยใน ทั้งหมดจำนวน 38 ราย ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 28 ราย โดยมีสัญชาติ สหรัฐอเมริกา 1 ราย ออสเตรเลีย 6 ราย สหราชอาณาจักร 8 ราย ฟิสิปปินส์ 5 ราย ไอร์แลนด์ 2 ราย เกาหลีใต้ 1
ราย มาเลเขีย 1 ราย นิวซีแลนด์ 2 ราย เมียนมา 1 ราย สเปน 1 ราย

ที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 8 ราย โดยมีสัญชาติ สิงคโปร์ 1 ราย ออสเตรเดีย 3 ราย
อินเดีย 1 ราย มาเลเรีย 2 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย

ที่รพ.กรุงเทพ 2 ราย โดยมีสัญชาติสิงคโปร์ 2 ราย

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 แล้ว 9 ราย

ที่รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งนี้ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อย และอาการคงที่

ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 22 พ.ค.67 คาคว่ามี จำนวนทั้งหมด 5 ราย

ที่รพ.สมิติเวร ศรีนครินทร์

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอขอบคุณ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ อาทิเช่น การท่าอากาศยานไทย สายการบินสิงคโปรแอร์ไลน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มูลนิธิตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4  มูลนิธิกู้ภัย และโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ ทำให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
ที่โรงพยาบาล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลจะได้รายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป