"บขส." เข้มมาตรการความปลอดภัยฤดูฝน สั่งรถโดยสาร-พนักงานขับรถ เตรียมพร้อมก่อนให้บริการ

นายอรรถวิท รักจำรูญ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตก อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการขับขี่รถบนท้องถนน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยความห่วงใย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม จึงได้มีนโยบายและกำชับให้ บขส. ควบคุมและกำกับดูแลให้รถโดยสารของ บขส. และรถร่วมฯ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร (สภาพยาง, ก้านปัดน้ำฝน, ไฟหน้า-หลัง, ระบบเบรก, เข็มขัดนิรภัย) ก่อนให้บริการเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ได้กำชับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคุมความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเจอฝนตก สภาพถนนเปียก เส้นทางที่น้ำท่วมขัง ให้ใช้ความเร็วลดลง ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น ไม่ขับขี่โดยประมาท จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง และพนักงานขับรถต้องได้รับการตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

นายอรรถวิท กล่าวต่อว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและยกระดับความปลอดภัย บขส.ได้มีการพัฒนาทักษะการขับขี่ของพนักงานขับรถ บขส. โดยใช้เครื่องจำลองการขับขี่ (Bus Simulator) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการจำลองขับรถโดยสารขนาดใหญ่ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะ สัมผัสกับสถานการณ์การขับรถที่คล้ายสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการขับรถและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ รวมถึงจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการพัฒนาทักษะตามเส้นทางสายอาชีพ TCL : Service Excellence (การบริการที่เป็นเลิศ) ให้กับกลุ่มพนักงานบริการประจำรถ เช่น พนักงานบริกร พนักงานต้อนรับ เพื่อสร้างความเข้าใจในงานบริการ เสริมสร้างทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

โดยปัจจุบัน บขส.ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Application : E-ticket และ Website บขส. : https://tcl99web.transport.co.th) จากเดิม 90 วันเป็น 1 ปี และผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้โดยสารสามารถแสดงหน้าจอการจองตั๋วหรือสแกนตั๋วโดยสารขึ้นรถได้โดยไม่ต้องออกตั๋วโดยสารใหม่ นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน รถโดยสาร (ขาออก) ทุกคันจะเข้าจอดก่อนเวลารถออก 20 นาที และจะออกรถตรงเวลา จึงขอความร่วมมือผู้โดยสาร ตรวจเช็คเวลารถออกและจุดขึ้นรถในตั๋ว ก่อนเดินทางทุกครั้ง

#บขส #ฝนตก #ข่าววันนี้ #พนักงานขับรถ