วันที่ 21 พ.ค. 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ด้วยนายชัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี (Mr. Seyyed Ebrahim Raisi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 ขณะมีอายุ 63 ปี 

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อไว้อาลัยแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในวันที่ 23 วันที่ 24 และวันที่ 27 พ.ค. 2567 รวม 3 วันทำการ