วันที่ 21  พ.ค.2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิชัย ชุณหวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังได้หารือกันเพิ่มงบประมาณทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต โดยสำนักงบประมาณเสนอให้ใช้งบกลาง โดยเป็นการของบเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567  เนื่องจากผลของการเร่งการใช้งบประมาณสู่เศรษฐกิจได้ดีกว่าเป้า อัตราการเติบโตของจีดีพีในไตรมาสแรก 1.7 แม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่แล้ว แต่ไม่ได้เกิดการติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ถือว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตและไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย แต่ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเติบโตสูงกว่าไทย เราจึงต้องหาการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น พร้อมย้ำว่าทั้งนี้รัฐบาลเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

อย่างไรก็ตาม นายพิชัย ชี้แจงว่า ต้องเช็กหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ,พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และพ.ร.บ.หนี้สาธารณะ เพื่อไม่ให้หนี้ไม่เกินกรอบ 70% และทั้งหมดจะนำมาเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเร็วๆนี้ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด ก่อนที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 พ.ค.นี้ และยื่นสภาผู้แทนราษฎรต่อไป อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ระบุวงเงินที่จะขอเพิ่มได้ชัดเจน แต่ตัวเลข 1.22 แสนล้านบาทเป็นวงเงินที่สูงสุดที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายตอนนี้