พาณิชย์-สคบ.-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เข้มบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบราคา ฉลากสินค้า ผู้จำหน่ายชุดสังภัณฑ์ และชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา  

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ตรวจสอบรักษาความเป็นธรรมทางการค้า อธิบดีกรมการค้าภายในจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ รวมทั้งขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัด ในการตรวจสอบสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานและสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมการค้าภายใน และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่คันนายาว สำนักงานเขตพื้นที่มีนบุรี จึงได้บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตและจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ บริเวณถนนคู้บอน เขตคันนายาว และถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า และเป็นผู้สั่งผลิตสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่เป็นร้านค้าชั้นนำในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการ ซึ่งได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม พบว่า มีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ที่บรรจุในชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ ชัดเจน ภาวะราคาจำหน่ายทรงตัว ไม่มีการปรับราคาขึ้น แต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้น ภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลง ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลง หรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเอง และมีผู้บริโภคบางส่วนที่นิยมไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อความสะดวก ทำให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายต้องปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา และต้องปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดในการปิดป้ายแสดงราคา การแสดงรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ ที่บรรจุในชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ ให้ชัดเจน  

ทั้งนี้หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่มีการแสดงราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

#พาณิชย์ #ข่าววันนี้ #ชุดสังภัณฑ์ #วันวิสาขบูชา #กทม #สคบ