เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยฯพณฯพระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ Archbishop Peter Bryan Wells เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย และ มองซิเออร์ แดเนียล ทูเมียล รองหัวหน้าสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันจะเดินทางไปเยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบ ร่วมพิธีมิชชา ร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติสุขของผู้แทนทุกศาสนา  ณ โบสถ์ St.Mary ป๊อก 6 ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ฯพณฯพระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ Archbishop Peter Bryan Wells เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย และ มองซิเออร์ แดเนียล ทูเมียล รองหัวหน้าสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรนอกภาครัฐร่วมให้การต้อนรับ  ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
      
สำหรับภารกิจของ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จะร่วมพบปะแลกเปลี่ยนกับพระคุณเจ้าและพระสงฆ์ไทย และพระสังฆราชเมืองลอยก่อ ก่อนที่จะเดินทางเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยน และกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค.67 เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย ยังจะเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของชุมชนกลุ่มต่างๆทั้งผู้สูงอายุ เยาวชนจิตอาสา เยี่ยมชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง โดยในวันที่ 21 พ.ค.67 ฯพณฯพระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ Archbishop Peter Bryan Wells เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย และ มองซิเออร์ แดเนียล ทูเมียล รองหัวหน้าสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันจะเดินทางไปเยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบ ร่วมพิธีมิชชา ร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติสุขของผู้แทนทุกศาสนา  ณ โบสถ์ St.Mary ป๊อก 6 ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน