วันที่ 20 พ.ค.67 เวลา 15.00 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร ชั้น 2 จังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำปี2567ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และวันนี้เป็นวันแรกพร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานซึ่งจากการลงพื้นที่ทั้ง9อำเภอของจังหวัดยโสธรเจ้าหน้าที่มีความพร้อมมากและเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาสมัคร สว.ได้จนถึงวันที่24พ.ค.นี้ โดยมีนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอเมืองยโสธร นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภออำเภอเมืองยโสธร ให้การต้อนรับและรายงานให้รับทราบในครั้งนี้