วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เจ้าอาวาสวัดดอยกองมู ประธานฝ่ายสงฆ์ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  และศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งปีนี้ วัดพระธาตุดอยกองมู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567 
     

วันวิสาขบูชา มีอีกชื่อว่า พุทธชยันตี และ วันพระพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท
   

วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม บรรยายธรรม ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ทั้งนี้ ทางวัดพระธาตุดอยกองมู มีการจัดเลี้ยงอาหารมังสวิรัต โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ( นอกจากมีจิตศรัทธาบริจาค ) และจะมีพิธีลาศีล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
     

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพระธาตุดอยกองมู โทร. 081-026 4544  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.