ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวจากกระทรวงการคลัง โดยนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 122,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้สำหรับการดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติ ในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.)