วันที่ 20 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าหนองหล่ม ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นางสาววารุณี พงษ์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ระดม อสม.บ้านหนองหล่ม ผู้ใหญบ้านหนองหล่ม ทั้งเจ้าหน้ที่สำนักงาน อบต.หนองแวงระดมเครื่องฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ยุงลาย ภายในวัดและโรงเรียนเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 ต.หนองแวง พร้อมเปิดโครงการรณรงค์ชาวบ้านหนองหล่ม ทำสงครามกับยุงลายเพื่อป้องกันยุงเกิดหยอดทรายอะเบทในแหล่งน้ำขังเพื่อขจัดไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ

ซึ่งทางสำนักงาน อบต.หนองแวงร่วมกับ อสม.บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 ต.หนองแวง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูฝนโครงการปราบยุงลายทำมาต่อเนื่องอยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ลดปริมาณยุงลายลง หวังให้ประชาชนชาวบ้านหนองหล่มจะได้เป็นสุข ปราศจากการป่วยด้วยไข้เลือดออกดังกล่าว