ผู้ว่าฯตรัง เผยสามารถแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนแล้วเสร็จแล้วเกือบ100% มั่นใจจะสามารถไกล่เกลี่ยหนี้ได้ครบทุกกรณี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างครบถ้วน

นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล  จังหวัดตรังมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,404 ราย ปัจจุบันสามารถดำเนินการยุติเรื่องได้มากถึง 2,403 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.96  ยังคงเหลือลูกหนี้-เจ้าหนี้ที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการไกล่เกลี่ยเพียง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04  มั่นใจจังหวัดตรังจะสามารถไกล่เกลี่ยหนี้ได้ครบ 100 % ทุกกรณี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม 

"จังหวัดตรังจะได้ติดตามผลภายหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบอีก" นายทรงกลด กล่าว