"สภาพัฒน์" เปิดตัวเลขจีดีพี Q1/67 โต 1.5% หั่นทั้งปีเหลือ 2.5% หลากปัจจัยเสี่ยง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า แม้ GDP ไทยในช่วงไตรมาส 1/2567 ขยายตัวถึง 1.5% จากแรงส่งการบริโภคในประเทศสูงและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลังจากนี้ไปยังมีหลายปัจจัย โดยเฉพาะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้นลดลงรวมถึงภาคการส่งออกของไทยเริ่มชะลอตัวลง ทำให้ สศช.ปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของไทยปี 2567ใหม่ โดยคาดว่าจะขยายตัว 2.0-3.0% จากเดิมอยู่ที่จากเดิม 2.2-3.2% โดยมี(ค่ากลางการประมาณการ 2.5%) แต่ถือยังดีกว่าปี 2566 ที่โตเพียง 1.9% ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจาก การเร่งตัวขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ  การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุน และการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลก การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 4.5% และ 3.2 % ตามลำดับ มูลค่าการส่งออก สินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2.0 % อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.1-1.1% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.2%

สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 1 /2567 จะขยายตัวได้ในระดับสูง 1.5% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 1.7% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 จากขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 อยู่ที่ 1.1% เป็นผลมาจากการส่งออกบริการและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 6.9% ในเกณฑ์ดี ขณะที่การส่งออกสินค้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐลดลง ขณะที่ด้านการผลิต โดยสาขาที่ขยายตัวเร่งขึ้นคือ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ และสาขา ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร ขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนสาขาการขายส่งขายปลีกและการซ่อมฯ ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาเกษตรกรรม ปรับตัวลดลง


ทั้งนี้ไทยยังเผชิญข้อจำกัดการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าและการผลิตอุตสาหกรรม โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนื่องกัน 6 ไตรมาส สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่อยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลัก ตามการลดลดลงของมูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้า 1.0% และ 2.3% จากการขยายตัว 4.6% และ 3.2% ในไตรมาสก่อน เป็นต้น

#สภาพัฒน์ #จีดีพี #ข่าววันนี้ #เศรษฐกิจโลก