วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 พ.ค.67 ณ เวลา 08.30 น.ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ    (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 35.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ