วันที่ 18 พ.ค. 2567 เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองปาร์มา ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ฝนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสของบริษัท BONI S.p.A. เมืองปาร์มา บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตชีส Parmigiano Reggiano และการเก็บรักษาชีส Grana Padano 

 

โดยโรงงานของบริษัท (เนื้อที่ 80,000 ตร.ม.) สามารถผลิตชีส Parmigiano Reggiano ได้ประมาณ 125,000 ชิ้นต่อปี จำหน่ายชีสทั้งสองประเภทได้ไม่ต่ำกว่า 19,000 ตันต่อปี และโรงงานมีประสิทธิภาพ ในการผลิตและเก็บรักษาชีสได้ประมาณ 500,000 ชิ้นต่อปี ทั้งนี้ โรงงานฯ มีกำลังการผลิต 300 wheels ต่อวัน ใช้นม 1,200 ลิตร ต่อ 1 wheel เก็บชีสไว้หนึ่งปี - ห้าปี มีอาคารขนาดใหญ่สองอาคาร ด้วยกรรมวิธีผลิตตามมาตรฐานชั้นนำ ทำให้ได้ชีสคุณภาพเยี่ยม

 

อิตาลีถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและแปรรูปอาหารรายใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป สินค้าอิตาลีจำนวนมากมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงพาร์มาแฮม (Parma Ham) และชีส โดยในปี 2566 ไทยนำเข้าเนยแข็งหลายชนิดจากอิตาลี (7.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 

นายกฯ หวังว่าจะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และความร่วมมือ นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าอาหารแปรรูป อาจนำองค์ความรู้ที่ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้คนไทยได้รับประทาน