วันที่ 18 พฤษภาคม 2567  เวลา  9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศรีรัตนวิทยา  อำเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ   นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ จำนวน 32 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 320 ทุน  ทุนๆ ละ1,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  320,000 บาท   โดยมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ  นายปัณณวิชญ์ โหตระไวศยะ ผู้แทนนางสาวสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ นายกสโมสรไลออนส์ สยามเช็นเทนเนียล กรุงเทพ ฯ ภาค 310 D Thailand  ดร.ฤทธา นันทพันธ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ดร.คณาวุฒิ พรหมทา  ผอ.โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พ.ต.อ.ชัยวัฒน์  หัดกล้า  อดีต รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ และผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอศรีรัตนะ28โรง พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากเต็มที่ประชุม

นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า  จากการลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรในเขตอำเภอศรีรัตนะ   ได้เห็นครอบครัวที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับทุนทรัพย์ ในการส่งบุตรหลานให้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน  ตนอยากให้เด็กๆได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  คิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองอย่างเร่งด่วน  จึงได้ประสานงาน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์สยามเช็นเทนเนียล กรุงเทพ ฯ ภาค 310 D Thailand ซึ่งมีนางสาวสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ เป็นนายกสโมสรไลออนส์   และทางสโมสรได้ตอบรับในการที่จะมามอบทุนการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 300 ทุนๆ ละ1,000 บาท ให้แก่โรงเรียนระดับประถม  26 โรง ระดับมัธยม 2 โรง โรงเรียนเอกชน 1 โรง  ศูนย์ศึกษาพิเศษหน่วยบริการศรีรัตนะ  1  โรงเรียนปริยัติธรรม  1  โรง สถานศึกษาอีก   1 โรง  

อีกทั้งยังได้สนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินส่วนตัวอีก 20 ทุนรวมทั้งสิ้นเป็น 320ทุนๆ ละ1,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  320,000 บาท  เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งนักเรียนที่จะมารับทุนได้ผ่านการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษา เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษากระจายไปทุกโรงเรียนอย่างทั่วถึง   แต่เนื่องจากนางสาวสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ นายกสโมสรไลออนส์ สยามเช็นเทนเนียล กรุงเทพ ฯ ภาค 310 D Thailand  เกิดอุบัติเหตุจึงได้มอบให้นายปัณณวิชญ์ โหตระไวศยะ เป็นผู้แทน มามอบแทนสโมสรไลออนส์ฯ  โดยปีนี้ตนได้นำร่องในการหาทุนมามอบให้แก่นักเรียน32 หน่วยงาน