วันที่ 18 พ.ค.2567 เวลา09.30น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ณ ศาลเจ้าแม่นางบัวคำตั้งอยู่เชิงเขานางบัวคำ  หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบชาวบ้านหลายร้อยคนได้รวมตัวกันช่วยย้ายข้าวของบูชาออกจากศาล แม่นางบัวคำ ที่คณะคนลงองค์มาตั้งใหม่ และอัณเชิญองค์เจ้าแม่บัวคำองค์เก่าพร้อมเครื่องบูชาขึ้นประทับบนแท่นเหมือนดั่งเดิมที่เคยบูชานับกว่าร้อยปีผ่านมา

ทั้งนี้เมื่อหลายวันผ่านมาได้มี ชาวบ้านได้มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ ได้มาเห็นป้ายห้ามการไหว้ถวายของบูชาด้วยของคาวเช่นไก่ต้ม หัวหมู และให้ถวายเครื่องไหว้เป็นเพียงผลไม้ ขนม นมเนยของหวานเท่านั้นตั้งใหม่ที่มีคนมาตั้งไว้  เลยทำให้เอะใจทั้งๆที่เคยกราบไหว้บนบานด้วยไก่ต้ม หัวหมูมานานนับหลายสิบปี จึงได้ชวนเพื่อนบ้านมาดูพร้อมกับผู้นำชุมชน เลยนัดรวมตัวกันกันมาดูหลายร้อยคนและมาเปลี่ยนแปลงที่คนทรงเจ้าจากต่างถิ่นมาทำไว้ให้เหมือนเดิม

โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เจ้าหน้าที่อำเภอฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ตำรวจ เพื่อมาเป็นพยานยืนยันว่าชาวบ้านหลายร้อยคนต้องการที่จะจัดทำภายในศาลเจ้าแม่ให้กลับมาเหมือนเดิมพร้อมทั้งได้พากันลงชื่อ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในความต้องการเป็นมติของชาวบ้านว่าต้องการ การกราบไหว้บนบานให้เหมือนเดิมที่เคยทำมาร่วมร้อยปีทั้งนี้ สถานะการณ์การชุมนุมของชาวบ้านก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยมีแค่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่มาทำไม่น่าจะมาทำการเปลี่ยนแปลงความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่บัวคำมาร่วมนับร้อยปี