วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บ้านบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านสัญญาบัตร ในพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร พระครูวินัยธร วราวุฒิ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบั่ว เป็น พระครูธวัชภัทรบัณฑิต, ดร. (วราวุฒิ มหาวโร) เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ.) โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี  

ทั้งนี้ คณะสงฆ์ คณะกรรมการ ศิษยานุศิษย์ ทกยกทายิกา วัดบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร และงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ (อินเดีย) สมโภชอาราม 83 ปี สมโภชองค์พระธาตุธวัชบุรี (ประดิษฐานยอดมหาอุโบสถวัดบ้านหนองบั่ว) ปฏิบัติบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2567 โดยมีพิธีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พิธีพุทธาภิเษก เวียนเทียน และการแสดงมหรสพ ฯลฯ