บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งตลาดสีอาคารและวัสดุก่อสร้างครบวงจร ส่งมอบคุณภาพชีวิตดีๆ ให้กับลูกค้า ด้วยการเลือกใช้นวัตกรรมสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือนี้ เอพีสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1,012.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 588,880 ต้น มุ่งหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ไปด้วยกัน โดยมีนายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานซัพพลายเชน บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนความร่วมมือและรับมอบ GREEN MISSION Certificate The Most GHG Reduction Organization จากนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

เอพี ไทยแลนด์ ใส่ใจในทุกๆ กระบวนการก่อสร้าง ภายใต้แนวคิด Green Construction รวมถึงการเลือกใช้สีคุณภาพจากทีโอเอ นวัตกรรมสีทาบ้าน รุ่น SuperShield ด้วยเทคโนโลยีสีเย็น ที่ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์สูงสุด 97.5% ให้บ้านทนต่อสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้น และคายความร้อนได้สูงถึง 90% ทำให้สามารถลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ถึง 5.5°C ให้บ้านเย็น และลดการใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ความร่วมมือนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของเอพีในการเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG เพื่อให้ลูกบ้านเอพีมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้อย่างยั่งยืน Green Construction หนึ่งในการดำเนินงานที่ เอพี ไทยแลนด์ ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

อัปเดตข่าวสารของทุกโครงการใหม่จากเอพี กับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโด ตลอดปี 2024 คลิก https://apth.ly/APNewHome2024   

#APTHAI #ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้ #APTHAIUpdate2024