เลขาฯกกต. ติวเข้ม ผวจ.-ผอ.กกต.จว.  ยอมรับเลือกสว.ครั้งนี้ซับซ้อน ยันได้ สว.ตามไทม์ไลน์ ซัดนักวิชาการ-นักกฎหมาย จ้อผ่านสื่อไม่อ่านกม. ทำสังคมสับสน เตือนฮั้วกันเอง มีโทษตามกฎหมาย แจงคุณสมบัติ"พิชิต" กำลังประมวลข้อมูล หลังผู้ตรวจการฯ ส่งให้ตรวจสอบ ด้าน 'ชัยธวัช' แบ่งรับแบ่งสู้คดียุบ 'ก้าวไกล' จ่อแถลงคำชี้แจงต้น มิ.ย. หลังศาล รธน.ไฟเขียวขยายเวลาครั้งสุดท้าย

     ที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผอ.สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทั่วประเทศ นายอำเภอ และผอ.สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวตอนหนึ่งว่า หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเหมือนกระดูกสันหลัง หรือเส้นเลือดใหญ่ของการเลือกตั้ง ถือว่ามีประสบการณ์ และให้ความร่วมมือกับกกต.ในการจัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ มาต่อเนื่อง 
     
สำหรับการเลือก สว. ครั้งนี้ ถึงขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีผู้สมัครจำนวนเท่าไร ข้อมูลจนถึงเมื่อวันที่ 15 พ.ค. มีคนรับใบสมัครไปแล้วประมาณ 1.7 หมื่นคน ดังนั้นภาระงานของผู้ปฏิบัติงานหน้างานจะมีมาก และยังมีหน้าที่ส่งศาลฎีกาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ถือเป็นภาระหนักเพราะเวลามีจำกัด อย่างไรก็ตามได้กำชับสำนักงานฯ ให้สนับสนุนผู้ว่า ฯ นายอำเภอเต็มที่ เชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยจะทำให้การเลือกสว.สำเร็จเรียบร้อย
   
  ส่วนที่เป็นประเด็นมาร่วม 2-3 เดือน และทำให้คนในสังคมสับสน กกต.เจอสภาพนี้มาตลอด อย่างเช่นที่มีนักวิชาการที่ไปให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ก็ไม่อ่านกฎหมายสักตัว แล้วพูดไปทำให้สังคมเกิดความสับสน ยืนยันว่าสิ่งที่กกต.ออกแบบนั้นเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เราก็ต้องทำตามกฎหมาย หากหลุดออกจากกฎหมายก็เข้าคุก เข้าตะราง แม้จะบอก สว.ให้เป็นกลาง แต่มันก็เป็นการเมืองอยู่ดี ดังนั้นเมื่อมีการแข่งขัน มักไม่ได้พูดถึงความถูกต้อง แต่พูดถึงใครได้ใครเสีย แต่สำหรับ กกต.จะต้องพูดถึงความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย แต่ที่สังคมสับสนส่วนหนึ่งคือบรรดานักวิชาการ นักกฎหมายที่ไปพูดผ่านสื่อ ไม่อ่านกฎหมายสักตัวแล้วพูดให้สังคมสับสน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการเลือกสว.ครั้งนี้มีความซับซ้อน แต่หากพิจารณาและทำเป็นขั้นเป็นตอน ก็ถือว่าไม่ซับซ้อน
     
  สว.ครั้งนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 107 ให้มาจากการเลือกกันเองจากผู้มีความรู้ประสบการณ์ ประวัติการทำงาน อ่านสองบรรทัดก็รู้แล้วว่าประชาชนไม่มีสิทธิ แต่การเลือกสว.นั้น ไม่ใช่การเลือกคนมาจากอนาคตเหมือนการเลือกส.ส. ที่อนุญาตให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ว่าเมื่อเป็นแล้วจะทำอะไร แต่สว.ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ในการออกกฎหมายต่างๆ ต้องการคนดี ซึ่งดูจากประวัติที่ผ่านมา ไม่ใช่ดูจากคำพูดว่าเข้าไปแล้วจะไปทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ ไม่ได้เลือกจากการแสดงวิสัยทัศน์ จุดยืนเหมือนนักการเมือง กกต.ก็ต้องมาออกแบบการเลือก ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 
    
 นายแสวง กล่าวต่อว่า  ส่วนการแนะนำตัวของผู้สมัคร ขณะนี้ กกต.ได้แก้ไขระเบียบแนะนำตัวแล้ว สามารถแนะนำตัวผ่านสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบแนะนำตัวตามแบบ สว.3 ขอให้ศึกษาระเบียบแนะนำตัวให้ชัดเจน ทั้งนี้ยอมรับว่าในการเลือก สว. ในครั้งนี้ ตนรู้สึกสบายใจ เพราะหลายคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ และจะเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ จากการศึกษาเอง แต่รายละเอียดบางอย่างจะต้องมีการซักซ้อมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
    
 จากนั้น นายแสวง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการป้องกันการฮั้ว เพิ่มเติมจากกรณียกคำวินิจฉัยของศาล ว่า คงไม่เกี่ยวกับทางกระทรวงมหาดไทยหรือ กทม. เพราะเป็นเรื่องของการทำให้การเลือกไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ถือเป็นสำนวนเป็นคำร้อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานในการที่จะป้องกัน การจัดตั้ง หรือการฮั้ว การออกเสียงเลือกสว.ก็ถือว่า เป็นส่วนหนึ่ง แต่ที่มาเล่าให้ที่ประชุมฟัง ก็เพื่อที่จะบอกว่าไม่มีกระบวนการใดที่จะหยุดยั้งให้เราไม่ได้ สว.200 คน  ซึ่งความผิดดังกล่าวไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ชัดเจน เพียงแต่บอกว่าในกระบวนการเลือก ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผอ.เขต ดูแลอยู่แล้วและจะรับผิดชอบโดยตรง และต้องวินิจฉัย แต่การทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หรือ การฮั้ว การซื้อเสียง ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสำนวน อาจต้องใช้เวลา เพราะต้องสืบพยานบุคคล เพราะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มาประกอบการพิจารณา ไม่ใช่กระบวนการ ซึ่งเป็นวิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน ซึ่งเราจะวินิจฉัยทันที
    
 เมื่อถามว่า มีประชาชนให้ความสนใจและมาขอรับใบสมัคร 17,000 คน สะท้อนอะไรหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า  เราเฝ้าดูอยู่ เพราะยังมีเวลาจนถึงวันที่ 24 พ.ค. ซึ่งต้องดูว่าอีกประมาณ 10 กว่าวัน คนจะมาสมัครเพิ่มหรือไม่ ตอนนี้ยังคาดคะเนอะไรไม่ได้ แต่หากมีผู้มาสมัครน้อย ตามกฏหมายระบุว่าหากสมัครไม่ครบกลุ่ม ให้ดำเนินการเลือกตามมาตรา 19 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย สว. และถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
    
 ส่วนที่กลุ่มผู้สมัคร สว. ไปยื่นศาลปกครองเรื่องระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัคร สว. และเตรียมนัดพิพากษาในวันที่ 24 พ.ค.นี้ มีแผนรองรับอะไรหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ ต้องดูว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไร ไม่อยากพูดเรื่องในอนาคตไปก่อน ยืนยันว่าไม่มีอะไรหนักใจในการเลือกสว.ชุดนี้ เพียงแต่มีคนอื่นหนักใจแทนเรา
     
เมื่อถามว่า เรื่องการฮั้วหากมีข้อมูลสามารถตัดไฟแต่ต้นลมได้หรือไม่ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า หากมีครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถวินิจฉัยได้เลย แต่เรื่องการฮั้วต้องอาศัยการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าเป็นเรื่องกระบวนการ ก็จะเห็นทันที จะดำเนินการได้ง่ายกว่า ทั้งนี้เราอยากทำให้การสืบสวนสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นสำนวนในการทุจริต หรือกระบวนการ เราอยากทำให้เสร็จ เพื่อให้สะเด็ดน้ำในทุกอำเภอ เว้นแต่มีความซับซ้อน ในการหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และพยานบุคคล แต่ถ้ามีเพียงพอก็ดำเนินการได้เลย
     
นายแสวง ยังกล่าวด้วยว่า ในวันที่ 17 พ.ค. กกต.จะจัดงาน คิ๊กอ็อฟ การเลือกส.ว.ที่จะเป็นการทำเอ็มโอยร่วมกับสำนักข่าวไทยและกรมประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือก สว.
    
 สำหรับกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้ กกต.พิจารณาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของ นายพิชิต ชื่นบาน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น  ขณะนี้อยู่ในชั้นสำนักงานประมวลข้อมูลเพื่อเสนอกกต. ซึ่งคงยังไม่ได้เสนอ ในการประชุมของ กกต.ในครั้งหน้า
     
ส่วนกรณีที่ กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) ของ นายสุวรรณา กุมภิโร ส.ส.บึงกาฬ พรรคภูมิใจไทย หลังจากนี้จะมีคำร้องอื่นอีกหรือไม่ เพราะ กกต.มีเวลาตรวจสอบ 1 ปี หลังประกาศผลเลือกตั้งสส. นายแสวง กล่าวว่า จริงๆเวลา 1 ปี ไม่มีในกฎหมายแต่กกต.กำหนดไว้ปฏิบัติเอง ซึ่งขณะนี้เหลืออยู่ 10 สำนวน ที่ได้ส่งให้ศาลพิจารณา ไม่ใช่เรื่องเดียว ยืนยันว่า ยังมีเวลาตรวจสอบอยู่
 
ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในการต่อสู้คดียุบพรรคจากกรณีถูกกล่าวหาปฏิปักษ์และล้มล้างการปกครอง ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากศาลขยายเวลาเป็นครั้งสุดท้ายในการยื่นคำชี้แจงเป็นวันที่ 2 มิ.ย. 67 โดย นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อศาลอนุญาตขยายเวลาแบบนี้ เราจะมีเวลาทำคำชี้แจงครั้งสุดท้าย ให้สมบูรณ์ที่สุดเพิ่มอีก ส่วนเรื่องพยานบุคคลเมื่อศาลขยายเวลาให้เพิ่ม พรรคก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก แต่การเลือกใครไปเป็นพยาน ไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ถูกร้อง แต่อยู่ที่ศาล ที่ผ่านมาศาล จะเรียกเฉพาะพยานที่ศาลคิดว่าจำเป็นเท่านั้น
    
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังมั่นใจเหมือนเดิม หรือไม่ว่าน้ำหนักคดีนี้ไม่ถึงยุบพรรค นายชัยธวัช กล่าวว่า เหตุผลในการต่อสู้คดีมีหลายประเด็น ทั้งเรื่องข้อเท็จจริง ที่ไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าเรากระทำการล้มล้างการปกครองถึงขั้นที่จะต้องวินิจฉัยให้ยุบพรรค เป็นแค่ประเด็นหนึ่งเท่านั้น แต่จะมีอีกหลายประเด็นพรรค ก.ก.จะแถลงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการในข้อต่อสู้ของพรรค หลังจากที่มีการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ไปแล้วในช่วง ต้นเดือน มิ.ย.