บิ๊กตุ้ย !!! ประธานการประชุมบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 7 ครั้งที่ 1/ 2567 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานป้องกันปราบปรามและด้านสืบสวน เป็นกรณีพิเศษ เพิ่มขวัญ กำลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา


เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ 16 พฤษภาคม 2567 พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 เป็นประธาน การประชุมบริหารราชการตำรวจภูธร 7 ครั้งที่ 5 / 2567 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ รองจเรตำรวจ (สบ.7) พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รอง ผบช.ภ.7 

โดยก่อนการประชุม พลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดคำรวจภูธรภาค 7 ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านการป้องกันปราบปราม และด้านการสืบสวน (1) กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม คดีคนร้ายชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ สถานีตำรวตภูธรห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) ตำรวจภูธรภาค 7 พิจารณามอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผลการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการสืบสวนขยายผลยาเสพติด ตามนโยบายของ ศอ.ปส.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่า ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีการดำเนินการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ 1.คดีอาญาที่ 324/66 ลง 3 พ.ย. 6ของ สภ.ปราณบุรี เป็นการตรวจยึดยาเสพติด ยาไอซ์ 499 กก.และเคตามีน 100 กก.และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการ 4 คน สามารถจับกุมได้แล้ว 1 คน 2.คดีอาญาที่ 25/67 ลง 21 ม.ค. 67 ของ สภ.สามร้อยยอด จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 2 คน พร้อมยาไอซ์ 150 กก. และสามารถขยายผลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก 1 คน (3)กรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แก่ พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมพวกรวม 8 นายและ พ.ต.อ.สุรชัจ  สีมุเทศ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.7 พร้อมพวกรวม 15 นาย รวมทั้งสิ้น 23 นาย ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการบูรณาการแก้ไขปัญหาและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว จากพื้นที่ชายแดนสู่พื้นที่ตอนใน ปัญหายาเสพติด ของเถื่อน ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยมี พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.ปริดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.จำลอง งามเนตร ผบก.ภ.จว.ประจวบครีขันธ์ พล.ต.ต.สมภพ คูหาวิชานันท์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.วชิรพงย์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินขวัช ผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.สุระพรรณ นาทวรทัต ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.กิดติ สุขสมภักดิ์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.พัศวีร์ เรืองภู่ ผบก.อก.ภ.7 พล.ต.ต.อนุรักษ์ พรพุทธศรี ผบก.กค.ภ.7 พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.ทั้ง 8 จังหวัด ผกก.หัวหน้าสถานีทั้ง 104 สถานี ในสังกัดตำรวจภูธรภาค.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 ถนน ข้างวัง ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม