เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67  กลุ่มน้ำมันบางจาก แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน  40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นน้ำมันเบนซินแก็สโซฮอล์ 91 ปรับลดราคา 20 สตางค์ลิตร และน้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา  50 สตางค์ลิตร มีผลวันที่ 17 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป