นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตที่กระทรวงการคลัง เพื่อมาคุยรายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลและมีข้อสรุปหลายประเด็น และยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไตรมาสที่ 3 จะเริ่มเปิดลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชน ซึ่งจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ยังเท่าเดิมคือ 50 ล้านคน ขณะเดียวกันยังมีการพูดคุยเรื่องการเตรียมรองรับระบบ face to face เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ไปซื้อของที่ร้านจริง มีการโอนเงินดิจิทัลในร้านค้า

นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงกลุ่มประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟน ที่บางรายอาจไม่มีโทรศัพท์ใช้เลย ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. ไปพูดคุยต่อกับคณะกรรมการที่ติดตามข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจไซเบอร์ เพราะกลไกที่จะรองรับก็ได้เตรียมและออกแบบมา ซึ่งคาดว่าจะใช้บัตรประชาชน โดยยึดเอาเลขบัตรประชาชน แต่จะต้องไปหารือกันเพิ่มเติม เพราะจะต้องป้องกันการสวมสิทธิ์

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันนี้การทำงานเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องส่งข้อมูลการตายของประชาชนทุกวันเข้ามาให้คณะกรรมการเพื่อที่จะบันทึกข้อมูล โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละวันคนไทยเสียชีวิตวันละ 2,000 คน ขณะเดียวกันอัตราของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตแต่ละวันก็เฉลี่ย 2,000 คน เช่นกัน โดยข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และนอกจากนี้ยังมีข้อมูลในส่วนของคนที่มีบัตรประชาชนชื่อ-นามสกุลซ้ำกัน และข้อมูลของคนที่ตายแล้วฟื้น ซึ่งจะต้องอัปเดตข้อมูลทุกวันไปจนกว่าโครงการจะเปิดลงทะเบียน