นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1หมื่นบาท เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียด เพื่อเตรียมการเชื่อมฐานข้อมูลประชากร และร้านค้า ก่อนเปิดระบบลงทะเบียน ในไตรมาส 3 ของปี ตามกำหนดเดิม เบื้องต้นกระทรวงการคลัง ยังคงใช้แอปพลิเคชั่นของรัฐ เป็นช่องทางยืนยันตัวตนในการรับหรือปฏิเสธสิทธิรับเงิน 1 หมื่นบาท โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องยืนยันตัวตน ด้วยวิธีการสแกนใบหน้า พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวก ในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ก่อนนัดตัวแทนสถาบันการเงิน เข้าร่วมประชุมสัปดาห์หน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับการ ออกแบบระบบสแกนรับจ่ายเงินในโครงการ ภายใต้ระบบเปิด หรือ open loop แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง และรักษาข้อมูลลูกค้า

นอกจากนี้ที่ประชุมฯยังหารือถึงการลงทะเบียนร้านค้า ยังคงคล้ายกับโครงการ คนละครึ่ง พร้อมยอมรับว่า อาจไม่สามารถป้องกันการทุจริตใช้เงินในโครงการผิดวัตถุประสงค์ จึงจะหารือเพิ่มเติมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจไซเบอร์ อุดช่องว่างต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด