"บิ๊กโจ๊ก" ยื่นหนังสือประธานสภา เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อ กล่าวหากรรมการ ปปช. มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่

วันที่ 16 พ.ค  ที่อาคารรัฐสภาพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือ ถึงประธานรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งเรื่องการริเริ่มเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ร่วมลงชื่อ กล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่ โดยมีที่ปรึกษาของประธานรัฐสภาเป็นตัวแทนลงมารับมอบหนังสือที่ห้องโถงแถลงข่าวอาคารรัฐสภา

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์. กล่าวว่า การมายื่นหนังสือในครั้งนี้เป็นการมาตามนัดที่เคยบอกกับสื่อมวลชน เมื่อครั้งแถลงข่าวที่หน้าอาคารสำนักงาน ปปช สนามบินน้ำ หลังจากถูกสื่อมวลชนสอบถามกรณีหนังสือหลุด ร้องเรียนกรรมการ ปปช. คนหนึ่ง หลังการยื่นหนังสือที่สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่แล้ว มีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแจ้งความจำนงค์ร่วมขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นหลังจากการยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาแล้ว เครือข่ายภาคประชาชนก็จะมีการดำเนินการ เชิญชวนประชาชนในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ร่วมลงชื่อ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 ตามมาตรา 236 

จากนั้นในวันที่ 18 พฤษภาคม เครือข่ายภาคประชาชนจะมีการเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่แรก ตามมาด้วยอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนที่จะขยายผลต่อไปในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และ ภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สุดท้ายจะไปยังพื้นที่ ไปที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการลงชื่อของภาคประชาชน สามารถทำได้หลายช่องทาง นอกจากจุดรณรงค์ ที่มีการลงพื้นที่ตามจุดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประชาชนยังสามารถลงชื่อได้ ที่เว็บไซต์ Hakparn.com และ QR Code ที่ปรากฏ ตามช่องทางการรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ “ ปฏิบัติการ กวาดบ้านให้ ป.ป.ช.“

เมื่อได้รายชื่อตามข้อกำหนด ก็จะมีการรวบรวม เป็นเอกสาร และจะนำรายชื่อทั้งหมด กลับมายื่นให้กับประธานรัฐสภา ตามกลไก รัฐธรรมนูญ ปี 60

พล.ต อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การมายื่นหนังสือครั้งนี้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่ต้องการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยสุจริต และช่วยกันเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ต้องการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ร่วมกันกล่าวหากรรมการ ปปช. ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ โดยครั้งนี้เป็นการยื่นกล่าวหาเฉพาะบุคคล ซึ่งผู้ที่สนใจ เมื่อเข้าไปสู่ระบบ จะ ปรากฏ หลักการและเหตุผลของการยื่นกล่าวหา เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรก ที่มีการเชิญชวนประชาชนลงชื่อร่วมกันกล่าวหา กรรมการ องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60