"เผ่าภูมิ" ชี้ขุนคลังหารือผู้ว่าแบงก์ชาติ จูนภาพ ศก.ตรงกันมากขึ้น ส่งผลดีต่อนโยบาย

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง กล่าวถึงการหารือระหว่างนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ในวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการหารือจึงไม่ทราบรายละเอียดเนื้อหาที่มีการหารือกัน แต่ส่วนตัว เชื่อว่าภายหลังการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ผลที่ออกมาน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี นำไปสู่ข้อสรุปที่มีความชัดเจนมากขึ้น อาจจะยังไม่เข้าใจตรงกัน 100% แต่น่าจะเข้าใจตรงกันมากขึ้น 

"การหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับ ธปท.ถือเป็นเรื่องปกติมาก เพราะกระทรวงการคลังสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างนโยบายการคลัง และนโยบายการเงิน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนต้องสอดประสานกัน และถือเป็นเรื่องที่พึงกระทำอยู่เสมอ แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน สิ่งที่ ธปท.และกระทรวงการคลังมองเห็นต่างกัน อาจจะทำให้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังยังแตกต่างกัน เพราะมองเศรษฐกิจไม่ตรงกัน ดังนั้นเมื่อมองสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ตรงกัน อัตราการเหยียบคันเร่ง และการเหยียบเบรกจึงแตกต่างกัน สิ่งที่ดีที่สุดคือ ต้องมีการพูดคุยกัน เพื่อทำให้การมองภาพเศรษฐกิจตรงกัน"

โดยสิ่งที่กระทรวงการคลังให้ความสำคัญคือ ต้องมองเศรษฐกิจให้ตรงกัน ดังนั้นหากได้หารือร่วมกันจะเป็นประโยชน์มากขึ้น เพราะเศรษฐกิจมีตัวชี้วัดที่บ่งบอกชัดเจนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างไร ทั้งเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีเหล่านี้ต้องหยิบมาคุยกันว่าคิดเห็นอย่างไร กำลังมีปัญหา หรือว่ากำลังดูดี ต้องหยิบมาคุยกันทีละตัว เพื่อประเมินเศรษฐกิจร่วมกันนำไปสู่ทางออกในการมีนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกัน

#คลัง #แบงก์ชาติ #ข่าววันนี้ #นโยบายเศรษฐกิจ #จีดีพี,