เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ จำนวน 1 ถัง ของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด จังหวัดระยอง โดยเหตุดังกล่าว มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 5 ราย ซึ่ง 2 ราย มีอาการดีขึ้น แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านไปก่อนนี้แล้ว ส่วนที่เหลืออีก 3 ราย ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ล่าสุด คณะผู้บริหาร SCGC นำโดย นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ เยี่ยมและติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัว เพื่อนำไปใช้จ่ายระหว่างการรักษา พร้อมยืนยันรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่