ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากยุโรป โดย ททท.สำนักงานปารีส ททท.สำนักงานสตอกโฮล์ม ททท.สำนักงานมอสโก จำนวน 8 ราย เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Sustainable Fam Trip : Green Trails Community Tales เส้นทางลำปาง-แม่ฮ่องสอน


      ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร.ต.ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นางชุติวรรณ ตักกะภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ และนางสาวนิชากรณ์ ธาราทิพย์สกุล เจ้าหน้าที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ประสานงานและอำนวยความสะดวกคณะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากยุโรป โดย ททท.สำนักงานปารีส ททท.สำนักงานสตอกโฮล์ม ททท.สำนักงานมอสโก จำนวน 8 ราย เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Sustainable Fam Trip : Green Trails Community Tales เส้นทางลำปาง-แม่ฮ่องสอน (10-16 พฤษภาคม 2567) จัดโดยกองตลาดยุโรป ททท. ร่วมกับ บริษัท Thailocalista ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทนำเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จัดการโดยชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 

โดยกิจกรรมสำรวจเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่นวัดจองคำ วัดจองกลาง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดแฝดที่สร้างขึ้นเป็นวัดแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน วัดหัวเวียง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  เป็นวัดที่ประดิษฐานของพระเจ้าพาราละแข่ง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอน
 

วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของแม่ฮ่องสอน จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามนั่งเรือชมวิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เรียนรู้กิจกรรมการแกะสลักตุ๊กตาไม้กะเหรี่ยงคอยาว, การจักสานกระบุง, การทอผ้าด้วยกี่เอว, การทำเครื่องดนตรี รับฟังเรื่องราวประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน ชมเสาต้นธีลานประเพณีชาวกะยัง ซึ่งเป็นเสาสลักศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองแพม อ.ปางมะผ้า สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ เรียนรู้การย้อมสีผ้าธรรมชาติ การทอผ้า การทำจักรสาน การแกะสลักสิ่งของเครื่องใช้ และเยี่ยมชมโฮมสเตย์ในหมู่บ้านสัปปายยะ สปา อ.ปาย นวดผ่อนคลายด้วยอโรมาออย น้ำมันเกรดพรีเมียม เพื่อปรับสมดุลย์คืนความสดชื่น ได้บำบัดและผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง ด้วยน้ำมัน 4 ธาตุ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566) สะพานประวัติศาสตร์ปาย อ.ปาย มีอายุราวหนึ่งร้อยปี สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

โดยคณะผู้ประกอบการบริษัททัวร์จากยุโรป ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ และนำข้อมูลต่างๆ กลับจัดทำแพคเกจท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทต่อไป