วันนี้ (15 พ.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กกต. รายงานการรับเอกสารการสมัครสมาชิกวุฒิสภา 2567   ยอดรวม 6 วัน    ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม  จำนวน  17,664 คน

โดย 10 จังหวัด ที่มีสถิติบุคคลมารับเอกสารมากที่สุด   คือ กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีบุคคลมารับเอกสารมากที่สุดจำนวน 2,293 คน    รองลงมาเชียงใหม่ 834 คน   นครนครศรีธรรมราช 802 คน    พัทลุง 684 คน    ลพบุรี 585 คน   นนทบุรี 539 คน   ศรีสะเกษ 435 คนขอนแก่น 409 คน   สมุทรปราการ 407 คน และจังหวัดราชบุรี 402 คน

ส่วนจังหวัดที่มีบุคคลมารับเอกสารน้อยที่สุด 10 จังหวัด     ยังคงเป็นจังหวัดบึงกาฬที่เป็นจังหวัดมีบุคคลมารับเอกสารน้อยที่สุด  32 คน จังหวัดพังงา 40 คน, แม่ฮ่องสอน 47 คน   ยะลา 49 คน  สระแก้ว 50 คน   ตราด 51 คน    สิงห์บุรีและนครพนม   จังหวัดละ 55 คน   กำแพงเพชร 61 คน    และ    ตาก 62 คน

ทั้งนี้เมื่อติดตามตัวเลขรายวันที่มีบุคคลมารับเอกสารการสมัคร สว. ทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่า