# นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์การเสียชีวิต น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือบุ้ง ทะลุวัง หนึ่งในแกนนำม็อบราษฎร ว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับการสูญเสีย ไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสีย จึงขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว และมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความเป็นธรรม โดยตนได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสืบสวนสอบสวนในแง่รายละเอียดการเสียชีวิต เอาเรื่องนิติเวชศาสตร์มาพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้น

#  นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรม คนที่สอง สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า ในการประชุมกมธ. วันที่ 16 พ.ค. ตนจะเสนอให้กมธ.พิจารณาในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง ทะลุวัง ผู้ต้องขังคดี มาตรา 112 ซึ่งเสียชีวิตระหว่างคุมขัง ในประเด็นการนิรโทษกรรมม เพื่อไม่ให้ผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง ซึ่งมีคดีผิด มาตรา 112 ต้องเสียชีวิตอีก 

# ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล  มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้อง ซึ่งขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามคำขอซึ่งจะครบกำหนดเขียนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 2 มิถุนายน 2567