วันที่ 15 พ.ค.2567 นายนิกร จำนง เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (16 พ.ค.) กมธจะ.มีการประชุมโดยมีวาระพิจารณารายละเอียดของการตรา พ.ร.บ. ว่าควรมีคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรม ไว้ในร่างกฎหมายหรือไม่ นอกจากนั้นจะพิจารณารายงานของอนุ กมธ.ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพ.ร.บ. ด้วย

ด้านนายยุทธพร อิสรชัย ประธานอนุกมธ.ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพ.ร.บ.  ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า การพิจารณาของอนุกมธ.ฯ  ต่อประเด็น คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรม เบื้องต้นมีต้นร่างของกรรมการที่เตรียมเสนอ โดยมีตัวแทนจากฝ่ายตุลาการ อัยการ และตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด อย่างไรก็ดีต้นร่างดังกล่าวนั้นได้นำข้อมูลจากต่างประเทศ รวมถึงข้อเสนอของฝ่ายการเมืองที่เสนอไว้ในร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในร่างกฎหมาย ข้อเสนอของอนุกมธ.ฯ ต้องนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 16 พ.ค. อีกครั้ง ว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้อำนาจของกรรมการวินิจฉัยนั้นจะไม่ก้าวล่วงหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม

เมื่อถามว่ากรณีการเสียชีวิตของ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง ทะลุวัง ระหว่างคุมขัง คดี มาตรา 112 จะทำให้ กมธ.ต้องเร่งการทำงานหรือไม่ นายยุทธพร กล่าวว่า การทำงานไม่ได้ช้าและการพิจารณาเป็นไปตามกรอบเวลา ส่วนคดีมาตรา 112 นั้น ถือเป็น 1 ใน 25 ฐานความผิด ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ไม่ได้ตัดออก ส่วนรายละเอียดรอการนำเสนอต่อสภาฯ ให้พิจารณาอีกครั้ง

เมื่อถามว่ากรณีการเสียชีวิตของ น.ส.เนติพร ทำให้สังคมพูดถึงเรื่องสิทธิประกันตัวมากขึ้นในข้อเสนอของกมธ.จะพิจารณาด้วยหรือไม่ นายยุทธพร กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของศาลยุติธรรม ซึ่งมีกรอบและรายละเอียดที่ใช้พิจารณา  ขณะที่การทำงานของกมธ. มีกรอบที่ชัดเจนคือ พิจารณาข้อเสนอเพื่อตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ไม่ใช่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม