วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพระปกเกล้า ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 โดยมีรายชื่อบรรดานักการเมือง นักธุรกิจ และข้าราชการคนดัง รวม 160 คน และมีรายชื่อสำรอง 17 คน

สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจปรากฏว่ามีชื่อของ นางพักตร์พิไล ทวีสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภรรยานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อยู่ในลำดับที่ 81

ด้าน สส. พรรคเพื่อไทย อาทิ นางสาวชญาภา สินธุไพร น้องสาวนางสาวจิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายพชร จันทรรวงทอง บุตรชายนายประเสริฐ จันทรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ยังมี สส. พรรคก้าวไกล หลายคน อาทิ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ , นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ , นายปารมี ไวจงเจริญ และนายมานพ คีรีภูวดล

ขณะที่ สส. พรรคประชาธิปัตย์ มีนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง บุตรชายนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

ส่วนพรรคอื่นๆ เช่น นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส. พรรคพลังประชารัฐ , นายซูการ์โน มะทา สส.พรรคประชาชาติ 

ส่วนภาคธุรกิจจากหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ นายชาลี บาลมงคล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) , นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บมจ.ปตท. , นายพีรสิทธิ์ บุญนำ ผู้อำนวยการธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , นางสาวศรีรัชต์ ธนะรัชต์ กรรมการบริหารบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ขณะที่นายรังสิมันต์ โรม และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส. พรรคก้าวไกล ติดตัวสำรอง