กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เดินหน้า 4 กิจกรรม มุ่งสู่งาน 1 ล้านอัตรา ความคืบหน้าล่าสุดก่อนจัด JOB EXPO THAILAND 2024 รวบรวมตำแหน่งงานสะสม ผ่านแพลตฟอร์มไว้กว่า 5 แสนอัตรา ปัจจุบันเตรียมตำแหน่งงานว่างพร้อมรองรับ 177,580 อัตรา ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เกิดการจ้างงานทั่วถึง 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ขับเคลื่อนแผนมุ่งสู่งาน 1 ล้านอัตรา ภายในปี 2567 ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ 1.การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีกำหนดจัดงานปลายเดือนมิถุนายนนี้ 2.การจัดนัดพบแรงงานย่อยทั่วประเทศ ใน 68 จังหวัด10 เขตกรุงเทพมหานคร 3.การจัดงาน “สร้างงาน เส้นทางสู่อาชีพ” ใน 10 จังหวัดศักยภาพครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทย และ 4.การเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ ให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมการจัดหางานได้รวบรวมตำแหน่งงานสะสมไว้กว่า 500,381 อัตรา ซึ่งจากเป้าหมายที่วางไว้ 1 ล้านอัตรา ถือว่าคืบหน้าแล้วถึง ร้อยละ 50 ล่าสุด (ณ เดือน เมษายน 2567) กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างที่อยู่ในความต้องการจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 177,580 อัตรา ไว้ให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยตำแหน่งงานที่มีความต้องการรับสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. แรงงานฝ่ายผลิต 2.พนักงานขาย พนักงานสาธิตสินค้า 3.เจ้าหน้าที่สำนักงาน เช่น ธุรการ บัญชี เป็นต้น 4.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และ 5.พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนส่งสัมภาระและสินค้า ตามลำดับ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เกิดการจ้างงานอย่างทั่วถึง คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น สำหรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการหางาน ผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าบริการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 

#สมัครงาน #ข่าววันนี้ #ตำแหน่งงาน #แรงงาน