"พิพัฒน์" ดันอาชีพอิสระ บาริสต้ามืออาชีพ เพชรบุรี หนุนกรมพัฒน์เปิดสอนฟรี มีใบรับรอง ป้อนธุรกิจภาคท่องเที่ยว 

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำเรื่องการอัพสกิลให้แรงงานมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานอาชีพอิสระถึง 20 ล้านคน ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม ของแรงงานรุ่นใหม่ เช่น บาริสต้า บาเทนเดอร์  ขายของออนไลน์ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า หรืออาหาร ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นต้น  ดังนั้นการดูแลกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ จึงให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหลักสูตรการฝึกให้แรงงานรุ่นใหม่มีทักษะ ที่ให้พร้อมทำงาน ในอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รองรับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ ที่ยังมีความต้องการแรงงานมีฝีมืออีกจำนวนมาก


นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ปี 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณค่าสูง เป้าหมาย 10,000 คน ดำเนินการแล้ว 3,510 คน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่แรงงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่กำลังว่างงานโดยสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เป้าหมาย 160 คน จัดฝึกอบรมแล้ว 80 คน อาทิ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ในครั้งนี้เป็นการอัพสกิลให้แก่ผู้ประกอบกิจการและแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ทำงานด้านบาริสต้า สำหรับการฝึกบาริสต้ามืออาชีพ มีการจัดฝึกอบรมทั่วประเทศไปแล้วจำนวน 149  คน  นอกจากนี้ การฝึกทักษะฝีมือด้านการท่องเที่ยวยังมีอีกหลายหลักสูตรด้วยกัน เช่น  การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ การเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  พนักงานต้อนรับในโรงแรม เป็นต้น ด้านอาชีพอิสระ เช่น การทำขนมฟิวชั่น การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อส่งเสริมความพร้อมของแรงงานด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ 

โดยผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครฝึกอบรมกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด มีทั้งการฝึกเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และหลักสูตร upskill แรงงานในสถานประกอบกิจการ สมัครได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

#ข่าววันนี้ #อาชีพอิสระ #บาริสต้า #กรมพัฒน์