วันที่ 11 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 4 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท., บางจาก, PT และเชลล์ ล่าสุดมีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2567 เวลา 05.00 น.)

ราคาน้ำมันปั๊ม "ปตท." (PTT)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 38.95 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 31.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 38.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 36.59 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.44 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 43.44 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "บางจาก" (Bangchak)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 38.95 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 31.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 38.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 36.59 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 45.56 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "พีที" (PT)

เบนซิน ราคา 47.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.38 บาท/ลิตร

ดีเซล  ราคา 31.44 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "เชลล์" (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.84 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.95 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.44 บาท/ลิตร

ที่มา : www.eppo.go.th