ไฟเขียว! กรมการจัดหางาน ยกเลิกชะลอจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน “อิสราเอล” ย้ำเงื่อนไข  เฉพาะทำงานในพื้นที่สีเขียว

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานได้ประกาศ “ยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐอิสราเอล ทุกวิธีการเดินทาง” โดยมีเงื่อนไขว่าแรงงานไทยจะเดินทางไปทำงานในพื้นที่ปลอดภัย "พื้นที่สีเขียว" ตามที่กองบัญชาการแนวหน้าของรัฐอิสราเอลกำหนด เท่านั้น โดยกรมการจัดหางานได้ติดตาม และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐอิสราเอล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทยได้ยืนยันและเน้นย้ำถึงคำมั่นของรัฐอิสราเอลว่า แรงงานไทยจะถูกส่งไปทำงานในรัฐอิสราเอลเฉพาะพื้นที่ปลอดภัย พร้อมกับเตรียมการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ทั้งด้านแผนช่วยเหลือ แผนอพยพ รวมถึงกรณีปิดน่านฟ้า/เปิดน่านฟ้า ประกอบกับปัจจุบันมีแรงงานไทยแจ้งความต้องการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล มากถึง 30,186 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดส่งฯ ภายใต้โครงการ TIC ถึง 25,585 คน ซึ่งเมื่อคำนึงถึงความปลอดภัย โอกาสในการทำงานและรายได้ที่สูงของแรงงานไทยแล้ว จึงพิจารณายกเลิกการชะลอการจัดส่งไปทำงานในรัฐอิสราเอล

โดยล่าสุดหน่วยงานด้านประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของรัฐอิสราเอล (PIBA) ได้แจ้งโควตาจ้างแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร ช่วงครึ่งปีหลัง (มิถุนายน - ธันวาคม) มาแล้วจำนวน 5,000 คน โดยแรงงานกลุ่มแรกที่จะได้เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล โดยรัฐจัดส่ง จะเป็นกลุ่มแรงงานไทยที่ถูกชะลอการเดินทางเมื่อเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1,200 คน เป็นลำดับแรก โดยจากนี้จะเชิญหน่วยงานด้านการทหารมาให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติ/รับมือ สถานการณ์ฉุกเฉิน/ภาวะสงคราม แก่คนหางานก่อนเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล และเชิญบริษัทจัดหางานที่จัดส่งแรงงานไปทำงานในรัฐอิสราเอล มารับทราบแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อแรงงานไทยมากที่สุด 

ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ doe.go.th/overseas เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978 และ 0-2245-9430 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

#กรมการจัดหางาน #แรงงานไทย #อิสราเอล #ข่าววันนี้