กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชวนแรงงานฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ พร้อมวัดระดับทักษะฝีมือแรงงาน หากผ่านเกณฑ์ รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเริ่มต้น 485 บาทต่อวัน

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ "โซลาร์เซลล์" เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ที่หลายคนนึกถึงในการประหยัดค่าไฟ จัดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง ที่สะอาดและมีปริมาณมากในธรรมชาติ ทำให้สามารถหมุนเวียนนำมาใช้ได้แบบไม่มีวันหมด ประยุกต์ใช้งานง่าย ติดตั้งได้ในพื้นที่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เล็งเห็นความสำคัญของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ความชำนาญในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประหยัดค่าไฟและประกอบอาชีพเสริมได้ อีกทั้งยังส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน เพื่อให้ได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม 

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมให้แรงงานเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หากมีฝีมือผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งปัจจุบัน ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 13  ลงวันที่ 29 กันยายน 2566) กำหนดให้สาขาอาชีพช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์  ระดับ 1  ได้รับค่าจ้างวันละ 485 บาท ขณะนี้กรมได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่แรงงานดำเนินการโดยสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ในหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายนจะเปิดฝึกหลายแห่งเช่น จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมวันที่ 17 - 21 พ.ค. จังหวัดเลย 27 - 31 พ.ค. จังหวัดจันทบุรี 29 - 31 พ.ค. จังหวัดยโสธร 17 - 21 มิ.ย. เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่สถาบันหรือสำนักงานในจังหวัดที่ระบุข้างต้นหรือใกล้บ้าน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4  หรือติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครฝึกอบรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

“อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ดังนั้นแรงงานจะได้รับอัตราค่าจ้างสูงก็ต่อเมื่อสามารถพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว“อธิบดีบุปผากล่าวทิ้งท้าย

#กรมพัฒน์ #ข่าววันนี้ #โซลาร์เซลล์ #ฝีมือแรงงาน