รมว.พลังงาน ย้ำขอให้มั่นใจไฟไหม้ถังจัดเก็บสารไพโรไลซิส มาบตาพุด ไม่กระทบระบบไฟฟ้า-การจ่ายก๊าซในเขตอุตสาหกรรม

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ที่จังหวัดระยอง ไม่กระทบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการจ่ายก๊าซในเขตอุตสาหกรรม หลังการประขุมติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า

โดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถังจัดเก็บสารไพโรไลซิส แก๊สโซลีน ของ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการผลิตอะโรเมติก (กลุ่มเส้นใยประดิษฐ์) กระทรวงพลังงานได้ประสานกรมธุรกิจพลังงานและพลังงานจังหวัดระยองเฝ้าระวังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เตรียมพร้อมอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดหากมีเหตุฉุกเฉิน 

สำหรับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ ได้มีการอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ สถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ และลดการจ่ายก๊าซจากสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 และเพิ่มการจ่ายก๊าซจากสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 2 ทำให้ในภาพรวม การจ่ายก๊าซยังคงสามารถดำเนินการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมการเพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า โดยได้มีการสั่งเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก โรงไฟฟ้ากัลฟ์อุทัยด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติตะวันออกเพื่อเตรียมการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซล และเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ พร้อมทั้งประสานโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตะวันออกทั้งหมดให้เตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล

ทั้งนี้ในการประชุมติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้น นายพีระพันธุ์ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือในพื้นที่ทั้งในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานด้านพลังงานที่ได้บริหารจัดการและเตรียมแผนงานและมาตรการต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ไม่เกิดเหตุการไฟฟ้าดับหรือการหยุดชะงักของการจ่ายก๊าซธรรมชาติในเขตอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงพลังงานติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวม และให้พลังงานจังหวัดระยองเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและประชาชน

#ไฟไหม้ #ข่าววันนี้ #ระยอง #มาบตาพุด #พลังงาน