วันที่ 9 พ.ค. 67   นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ,  ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือชาวตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล สูบน้ำเติมสระชุมชน เพื่อใช้ในการผลิตประปาของหมู่บ้าน ช่วยบรรเทาความเดือดของประชาชน จากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนไม่ตกทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้น้ำในสระได้แห้งขอดลง น้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตประปาของหมู่บ้าน
             

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ สระสามยอด  ซึ่งเป็นสระที่ใช้เก็บน้ำเพื่อผลิตประปาของหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง โดยสระดังกล่าวได้แห้งขอดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนไม่ตกทิ้งช่วงเป็นเวลานาน น้ำไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชน 300 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน 
       

 ซึ่งหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร และได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาติดตั้ง เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือที่น้องประชาชนในพื้นที่ 
       

โดยให้เจ้าหน้าที่ ติดตั้งเครื่อง พร้อมต่อท่อส่งน้ำระยะทางยาว 3,300 เมตร สูบน้ำจากพื้นที่เก็บน้ำใกล้เคียง มาเติมลงในสระสามยอด หมู่ 3 ตำบลสองพี่น้อง  เพื่อใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน ของตำบลสองพี่น้อง โดยคณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย พร้อมสูบน้ำมาเติมในสระให้เพียงพอต่อการผลิตประปา เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น