ที่ปรึกษาฯ มนัส พร้อมผู้แทน กสร.ร่วมรับหนังสือลูกจ้างห้างดัง หลังไม่ได้รับค่าจ้าง ย้ำให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายอย่างเต็มที่

วันที่ 8 พ.ค.67 นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมรับหนังสือจากตัวแทนลูกจ้างห้างดังย่านธนบุรี เข้ายื่นร้องขอความช่วยเหลือ กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ยืนยันให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายอย่างเต็มที่

นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีลูกจ้างห้างดังแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี ค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างเป็นระยะเวลานาน สืบเนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยตัวแทนนายจ้างเคยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันนายจ้างยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และนายจ้างยังคงให้ลูกจ้างทำงานอยู่ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว ตนจึงเข้ารับหนังสือขอความช่วยเหลือจากลูกจ้าง พร้อมให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหาแนวทางช่วยเหลือในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน

ด้านนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ห้างดังกล่าวมีลูกจ้างทั้งหมด 126 คน โดยพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (สรพ.6) มีการรับคำร้องและออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างแล้ว จำนวน 23 คำสั่ง เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายในกำหนด จะต้องมีการดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง โดยลูกจ้างสามารถฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งได้ ตลอดจนการใช้สิทธิเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยได้กำชับให้ สรพ. 6 ชี้แจงข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ลูกจ้างรับทราบ ตลอดจนดูแลให้คำปรึกษาลูกจ้างในการเขียนคำร้อง หากประสงค์ให้กรมแต่งตั้งทนายยื่นฟ้องคดีแทนลูกจ้างเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอีกทางหนึ่ง จึงขอให้มั่นใจในการทำงานของกรมว่าเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากลูกจ้างที่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานสามารถปรึกษาได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

#ไม่ได้ค่าจ้าง #แรงงาน #ข่าววันนี้ #ห้างดัง #กระทรวงแรงงาน