วันที่ 9 พ.ค.67 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า...

แจ้งเตือน!! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์

“อันตราย” สังเกตอาการตนเอง

กลุ่มเสี่ยง : ควรมีหมายเลข รพ. ที่ใกล้ที่สุด

#รู้สู้ร้อน #HeatIndex #สำนักสิ่งแวดล้อม #กรุงเทพมหานคร