ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 น.พ.ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ปี 2567 จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ห้องประชุมโครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
   

 โดย อธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ และนายพิเชษฐ์ เลิศเกียรติชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ
   

 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้สนับสนุนแพทย์ พยาบาล และรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ไปให้บริการตรวจคัดกรองให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจสุขภาพเพิ่มค้นหาปัจจัยเสี่ยง และลดโรคเรื้อรัง ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย และทำให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพที่ดีขึ้น