นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์ก บนแนวถนนราชวิถี บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาลว่า ปัจจุบัน สำนักการโยธา (สนย.) อยู่ระหว่างทำหนังสือขอความเห็นชอบในการก่อสร้างโครงการจากกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่หน่วยงานรัฐโดยรอบ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี รพ.เด็ก สถาบันโรคผิวหนัง รพ.พระมงกุฎ และ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เนื่องจากต้องใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างรั้วของหน่วยงานดังกล่าวตั้งเสาโครงสร้าง เริ่มตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง ถนนพระราม 6 ซึ่งบางจุดทางเท้าแคบ ต้องขอใช้พื้นที่บางหน่วยงานเพื่อตั้งเสาทางเดินลอยฟ้า จึงจะสามารถดำเนินโครงการได้ ภายหลังกรมธนารักษ์ตอบกลับมาแล้ว จะมีการทำข้อตกลงร่วมกัน โดย กทม.จะก่อสร้างทางเชื่อมเข้าตัวอาคารของหน่วยงานที่ให้ใช้พื้นที่ด้วย ขณะเดียวกัน สนย. เตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 ซึ่งภายในสิ้นปีนี้ จะเริ่มออกแบบเพื่อยื่นของบประมาณก่อสร้างต่อไป

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทาง เนื่องจากย่านนี้เป็นย่านที่มีคนใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาโรงพยาบาล ที่ผ่านการเดินไม่สะดวก เพราะมีจุดตัดรถเข้า-ออกหลายจุด หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเดินออกจากรถไฟฟ้าเชื่อมต่อโรงพยาบาลได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลงมาเดินด้านล่าง

 

นายวิศณุ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่า สนย. ร่วมกับ UDDC จัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในประเด็นความเหมาะสมและการออกแบบทางเดินลอยฟ้า (sky walk) บนพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเกือบทุกหน่วยงานมีความเห็นเป็นบวก