SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ขานรับนโยบายรัฐบาล-ธปท. แก้ไขปัญหาหนี้ธุรกิจให้เอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน  ประกาศจัด “มหกรรมปูพรมแก้หนี้เพื่อเอสเอ็มอีไทย” จัดครอบคลุมทั่วประเทศ ชูแก้ครบจบทุกปัญหา ไฮไลท์มอบสิทธิพิเศษ “3 ลด ปลดหนี้” ช่วยผ่อนภาระ สร้างโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจ ประเดิม จ.เพชรบุรี 13-14 พ.ค.นี้ 

นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า SME D Bank สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ขานรับนโยบายรัฐบาล ในการ “แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและธุรกิจเอสเอ็มอี” และขับเคลื่อนมาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเปราะบาง ด้วยการจัดโครงการใหญ่ครั้งสำคัญ “มหกรรมปูพรมแก้หนี้เพื่อเอสเอ็มอีไทย” เดินสายทั่วประเทศ มอบความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเปราะบางเพื่อแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างโอกาสให้สามารถพลิกฟื้นกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง

โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมหกรรมดังกล่าวจะได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้อย่างใกล้ชิดครบวงจร ตั้งแต่รับคำปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน พร้อมไฮไลท์ รับสิทธิ์พิเศษ “3 ลด ปลดหนี้” ช่วยบรรเทาภาระ ได้แก่ 1.ลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เหลือในระดับไม่เกิน MLR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 7.50% ต่อปี) 2. ลดค่างวด เหลือชำระตามความสามารถเท่าที่ผ่อนไหว 3.ลดดอกเบี้ยค้างชำระ เมื่อชำระตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือปิดบัญชี ลดดอกเบี้ยค้างให้ทั้งหมด 100% นอกจากนั้น ยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเสริมศักยภาพธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank” (dx.smebank.co.th) ที่เชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆมากกว่า 50 แห่ง มาไว้ในจุดเดียว รวมถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank 

สำหรับมหกรรมปูพรมแก้หนี้ฯจะจัดต่อเนื่องตลอด 4 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 รวม 28 ครั้งทั่วประเทศในพื้นที่สาขาต่างๆของ SME D Bank  ประเดิมครั้งแรกวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ณ SME D Bank สาขาเพชรบุรี  มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และใกล้เคียง ตั้งเป้าตลอดโครงการจะช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้กว่า 10,000 ราย โดยสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ณ สาขาต่างๆของ SME D Bank ทั่วประเทศตามกำหนดการในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

#SMEDBank #ข่าววันนี้ #เอสเอ็มอี #ปลดหนี้