'ประเสริฐ' สั่งการด่วน 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนใกล้ชิด ลดผลกระทบประชาชน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้เชิญ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประชุมพร้อมสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจสร้างผลกระทบกับประชาชนตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. ที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ให้แจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันที เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ เช่น กรณีพายุฤดูร้อน กรณีเกิดเหตุฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนอง และกรณีดัชนีความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน และหากมีเหตุรุนแรงที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทันท่วงที เช่น การเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

"ทั้งนี้ด้วยสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้าง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง และรับฟังข้อมูลการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าว