เขตดอนเมือง มีวัดใหญ่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนในละแวกนั้นและบริเวณใกล้เคียง ชื่อว่า “วัดดอนเมือง” ซึ่งจะมีผู้คนแวะเวียนมากราบนมัสการพระพุทธสิหิงค์ พระประธานในพระอุโบสถ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเยี่ยมชมศาสนสถาน-ศาสนวัตถุต่างๆ ภายในบริเวณวัด เช่น พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแปดเหลี่ยม ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานให้เมื่อปี พ.ศ.2542, พระวิหารหลวงปู่พร วิหารทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ ชมรูปจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ฯลฯ นอกจากนี้ ก็จะร่วมถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน บริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกันเป็นประจำ โดยเฉพาะในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วัดดอนเมือง มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 มีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาโดยไม่มีตราตั้งหรือหลักฐานปรากฏแน่ชัด จนถึงสมัยของหลวงพ่อพร พุทฺธสโร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จึงนับว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดดอนเมืองแห่งนี้

หลวงพ่อพร พุทฺธโร

หลวงพ่อพร พุทฺธสโร หรือที่หลายๆ คนคุ้นกันในนาม ‘หลวงปู่พร’ ท่านเป็นชาวปากเกร็ด จ.นนทบุรี เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2412 เป็นบุตรของ นายแจ้ง และ นางสุ่น เจริญดี ในปี พ.ศ.2444 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดหน้าโบสถ์ จ.นนทบุรี จนถึงปี พ.ศ.2456 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดดอนเมือง ท่านเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ มุ่งสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาตามครรลองแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะต่างๆ สร้างให้วัดดอนเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2484 สิริอายุ 72 ปี พรรษา 40

เหรียญรุ่นแรก-หน้า

หลวงพ่อพร ได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายประเภท ซึ่งปัจจุบันล้วนได้รับความนิยมในแวดวงนักนิยมสะสมเหรียญคณาจารย์ มีอาทิ ‘พระพิมพ์สมเด็จ’ ทั้ง พิมพ์ 3, ชั้น 5 ชั้น, 7 ชั้น และพิมพ์เล็บมือ มีอายุการสร้างในราวปี พ.ศ.2458 เป็นพระเนื้อผงแก่น้ำมัน ออกสีเขียวอมเหลือง เมื่อสร้างเสร็จได้นำเข้าบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถ ได้เคยนำออกมาจ่ายแจกช่วงสงครามอินโดจีน และสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงเมื่อปี พ.ศ.2508 ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘เหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก’ เหรียญที่ท่านสร้างเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสร้างพระอุโบสถ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 – 2465 นับเป็นที่นิยมสุดๆ และเป็นที่แสวงหาอย่างแพร่หลาย

เหรียญรุ่นแรก-หลัง

เหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อพร พุทฺธสโร นี้ กล่าวกันว่าเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ท่านสร้าง และในปัจจุบันกลายเป็นเหรียญหลักของย่านหลักสี่-ดอนเมือง เนื่องจากผู้บูชามีประสบการณ์ทางพุทธคุณเป็นที่ปรากฏ ทั้งด้าน แคล้วคลาด เมตตามหานิยม รวมทั้งโชคลาภ อีกทั้งจำนวนการสร้างน้อย ทำให้ผู้ที่ครอบครองต่างหวงแหนยิ่งนัก หาดูหาเช่าค่อนข้างยากครับผม

คอลัมฯ สัปดาห์พระเครื่อง ราม วัชรประดิษฐ์