วันที่ 5  พ.ค.67 ที่บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลศรีฐานประจำปี 2567 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานพร้อมประชาชนตำบลศรีฐานได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามอีกทั้งเป็นการขอฝนตามความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมาเมื่อจะถึงฤดูกาลทำนาฝนจะได้ตกตามฤดูกาลนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีประชาชนภายในตำบลศรีฐานโดยมีการประกวดบั้งไฟสวยงามและขบวนเซิ้งของนางรำนอกจากนั้นนายวิเชียรฯนายกอบจ.ยโสธรยังได้สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีบุญบั้งในครั้งนี้ด้วยโดยมี นางสุภาพร สลับศรี สส.เขต.1ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย นายผดุงเกียรติ สลับศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.ยโสธร นายลุย มิ่งขวัญ อดีตรองนายก อบจ.ยโสธร/คณะทำงาน สส.สุภาพร สลับศรี  ส.อบจ.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนประชาชนตำบลศรีฐานและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ด้วย
​​​​​​​ ​​​​​​​