สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ  

พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. – วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567

ชาวราศีเมษ (ARIES)

หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน  ถึง 14 พฤษภาคม

ดาวพฤหัสบดีภพที่ 2 กดุมภะ ส่งผลดีด้านการเพิ่มศักยภาพฐานะทางการเงิน มีการสะสมเงินทองของมีค่ามากยิ่งขึ้น แต่ต้องเป็นในแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลักษณาการของธาตุดิน จะมีผู้ใหญ่คนดีมีความรู้และเหล่าบริวารให้ความช่วยเหลือสนับสนุน จะประสบความสำเร็จในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและหน้าที่การงาน มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ เกี่ยวกับการเงินการงาน การทำมาหาได้  จะได้ทรัพย์สินเงินทอง สร้างรายได้ด้วยไหวพริบปฏิภาณ และประสบการณ์ที่เคยมีมา ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าขายกับคนต่างถิ่น ต่างแดน ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนาได้เป็นอย่างดี หากมีการต่อสู้แข่งขัน จะประสบความสำเร็จ จนสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานได้ การลงทุนร่วมหุ้นประสบความสำเร็จดี ทรัพย์สินเงินทองหมุนเวียนได้ดี…แต่ต้องระวังช่วงที่ดาวพฤหัสบดี(5) ดับร่วมทิศกับดาวอาทิตย์ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรลงทุน ลงเงินก้อนใหญ่เพราะจะเกิดความผิดพลาดหรือได้ไม่คุ้มทุน อีกทั้งยังต้องระวังความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่อีกด้วย

ชาวราศีพฤษภ (TAURUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15  พฤษภาคม ถึง 15  มิถุนายน

ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในราศีพฤษภทับราศีเกิดทับอาทิตย์(1)กำเนิด จะได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผู้ใหญ่จะกลับมาเห็นคุณงามความดี ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ ค้ำจุนสนับสนุนช่วยเหลือเต็มกำลัง ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความเจริญก้าวหน้า มากด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีชื่อเสียงเกียรติยศ จะได้รับการยอมรับนับถือยกย่องจากสังคม จะได้เป็นหัวหน้า เป็นผู้นำ มีโชคใหญ่ ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรทับราศีเกิด จะเป็นช่วงที่มีพลังมากทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง ดำเนินชีวิตไปตามครรลองคลองธรรม เห็นคุณงามความดีของตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์บุคคลดำเนินไปได้ด้วยดี สนใจหลักธรรมคำสอนทางศาสนา  เป็นช่วงที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือมีการต่อยอดทางธุรกิจ มีการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำการใดควรรอบคอบอย่าผลีผลาม  พร้อมยอมรับและแก้ไขเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้า   

ชาวราศีมิถุน(GEMINI)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  16 มิถุนายน  ถึง 16  กรกฎาคม

ดาวพฤหัสบดีในภพที่12 เป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังการใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญให้ดี เพราะอาจเกิดความผิดพลาดด้วยความประมาทเลินเล่อ จึงควรระวังเรื่องสติสัมปชัญญะในการตัดสินปัญหาต่างๆ ให้ดี โดยเฉพาะกับเรื่องหน้าที่การงาน ควรมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน หน้าที่การงานจะมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น จะมีโอกาสได้สัมพันธ์กับกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้ใหญ่จะเพ่งเล็งเป็นพิเศษ เนื่องจากดาวครู ดาวความรู้ ดาวผู้ใหญ่ ไปอยู่เบื้องหลังราศีเกิด จึงต้องระมัดระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น แต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะดาวพฤหัสบดี(5) เป็นดาวคุณธรรมที่สถิตในราศีธาตุดินที่มีความมั่นคงในเรื่ององค์ความรู้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมิถุนจะต้องปรับตัว ปรับใจ เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตั้งรับกับสิ่งใหม่ๆ ที่ดีที่จะตามมาในอนาคต และควรระวังเอาใจใส่ดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ใหญ่ คู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม ผู้ร่วมงานเพราะอาจจะเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลกัน 

ชาวราศีกรกฎ (CANCER)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม   ถึง  16  สิงหาคม

รักสวยรักงาม รักความสะอาด  เป็นราศีแห่งอารมณ์ ความละมุนละไม เอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์ของตนเอง เอาใจใส่ดูแล และรักครอบครัวเป็นอย่างดี รักชีวิตภายในบ้าน ชอบการคบหาสมาคม ชอบการบริการ จิตใจไม่ค่อยแน่นอน ชอบทำอะไรตามอำเภอใจ  ดาวพฤหัสบดีในภพที่ 11 (ลาภะ) เป็น “สิงหเกณฑ์” ทำให้เจ้าชะตาได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายลงโดยง่าย ดาวคุณธรรมให้คุณกับเจ้าชะตา ทำให้ประสบความสำเร็จ มีรายได้และผลประโยชน์  จะได้รับความเมตตาจากเจ้านาย ผู้ใหญ่ระดับสูง ทำให้สำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน เกิดความพึงพอใจในผลงานของตน แต่ควรระวังปัญหาสุขภาพ อาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน แต่จะได้รับการรักษาอย่างดีจากแพทย์ผู้ชำนาญโรค มีโอกาสได้เดินทางไกล เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการลงทุน จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่   มีโอกาสเป็นลูกหนี้เพื่อการลงทุนครั้งใหญ่  

ชาวราศีสิงห์ (LEO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  สิงหาคม   ถึง  16  กันยายน

รักอิสระเสรี มีนิสัยใจคอกว้างขวาง มักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  มีลักษณะเปิดเผย มีความอดกลั้น มีขันติต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มักคิดทำอะไรใหญ่โตกว้างขวาง  ชอบคบหาสมาคมกับมิตรสหาย ชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า ชอบสนุกสนานร่าเริง  เจ้าสำราญ   ควรลดละความหยิ่งยโสถือดีลงบ้างชีวิตจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  ดาวพฤหัสบดี(5) เจ้าเรือนปุตตะและมรณะ โคจรอยู่ในภพที่ 10(กัมมะ) เป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน สามารถสร้างงานสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญ มอบหมายงานใหญ่ๆ ให้รับผิดชอบควบคุมดูแล บุตรบริวารจะเจริญก้าวหน้าด้วยความรู้ความสามารถ จะได้บุตรบริวารลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี มีความรู้ความสามารถมาช่วยงาน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ จะได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุน   จะมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ ส่วนงานเก่าๆ ที่ทำอยู่จะมีการต่อยอดสานต่อ  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น  

ชาวราศีกันย์ (VIRGO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  กันยายน  ถึง  17  ตุลาคม

เป็นคนสุภาพเรียบร้อย  รักความสันโดษ  รู้จักประมาณตน ระมัดระวังรอบคอบ ชอบอยู่ตามลำพัง  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่มักลังเลเปลี่ยนใจได้ง่าย  เห็นเรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่  ดาวพฤหัสบดี(5)เจ้าเรือนพันธุและปัตนิ โคจรในภพที่ 9(ศุภะ) เป็น “ธรรมเกณฑ์” เกณฑ์ของคุณธรรม ความดีงาม จะส่งผลให้เจ้าชะตาสนใจเรื่องหลักธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ศาสนา ปรัชญาและวิถีการดำเนินชีวิต สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง มีสติสัมปชัญญะ มีความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ภายในบ้านดีขึ้น สงบร่มเย็น อยู่เย็นเป็นสุข ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ยกย่องมองเห็นความดีและผลงานที่ผ่านมา เป็นช่วงที่จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากองค์กรหลายๆ ฝ่าย มีการริเริ่มกิจการใหม่ๆ มีความคิดกว้างไกลมากยิ่งขึ้น มีโอกาสได้รบตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้มีแรงผลักดันทำประโยชน์สาธารณะได้ในโอกาสต่อไป    

ชาวราศีตุลย์ (LIBRA)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน

คนราศีนี้มักจะมีเพื่อนฝูง  มิตรสหาย การสมาคม  หุ้นส่วน คู่สมรสและเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุน  ดาวพฤหัสบดีในภพที่ 8(มรณะ)ของชาวราศีตุลย์ ควรระมัดระวังเอาใจใส่เรื่องสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของคู่ครอง พี่น้องเพื่อนฝูง  คนใกล้ชิด บริวารลูกน้องให้ดี อาจมีการเจ็บป่วยหรือพลัดพราก มรณราศีไปสัมพันธ์กับการเงินของคู่ครอง หุ้นส่วนการลงทุน มีโอกาสได้รับมรดก จะได้ผลประโยชน์ที่ค้างชำระอยู่ในมือคนอื่นเป็นเวลานาน  มีการถ่ายโอนทรัพย์สิน สินทรัพย์เก่าๆ ที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับก็จะได้ แต่ควรระวังปัญหาสุขภาพอนามัยของคนใกล้ชิด ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท เป็นช่วงที่การศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า แต่ดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นดาวครู ดาวหมอ ดาวแห่งการศาสนา สมณพราหมณาจารย์ ทำให้เจ้าชะตาจะต้องสัมพันธ์กับศาสตร์ลี้ลับ ศึกษาศาสตร์เก่าๆ แปลกๆโบราณๆ จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มีการเดินทางไกลหรือมีการศึกษาเพิ่มเติม มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น  

ชาวราศีพิจิก (SCORPIO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  พฤศจิกายน   ถึง  15  ธันวาคม

มีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว ไหวพริบดี  ชอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับ  มีอำนาจจิตและความคิดที่รุนแรง  คารมคมคาย  อดทน อดกลั้นเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดี  ดาวพฤหัสบดีในภพที่ 7(ปัตนิ) เป็นช่วงที่ได้รับผลดีจากผลงานที่เคยทำไว้ เงินทองบางส่วนจะถูกนำไปใช้เกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม การปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้  ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาไว้วางใจมากยิ่งขึ้น  เป็นที่รักใคร่ของบุตรบริวาร และให้ความเชื่อถือ บางคนจะพบรักที่อ่อนวัยกว่า มีอะไรใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต การค้าขายประสบความสำเร็จ จะได้คู่ค้าที่ดีมีคุณธรรม มีแนวคิดใหม่ๆ มีโอกาสได้คู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม และมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม สามารถสร้างฐานะให้ความมั่นคงทางการเงิน มีความเป็นอยู่ที่ดีต่างไปจากเดิม มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนตามปรารถนา เรื่องความเชื่อถือทางสังคมมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ จึงทำให้มีโอกาสได้ทำกิจการใหม่ๆ แต่ให้ระวังความผิดพลาดทางการลงทุน  จึงควรมีความรอบคอบมากกว่าปกติ 

ชาวราศีธนู (SAGITTARIUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  16  ธันวาคม  ถึง  14  มกราคม

ราศีธนู ราศีธาตุไฟชนิดทวิภาวะราศี  การเป็นทวิภาวะราศี มักมีอะไรเป็นสอง ทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน มีความรู้สึกอีกอย่างแล้วแสดงออกมาอีกอย่าง  ไม่แสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาให้เห็น  สนใจเรื่องศาสนา  ปรัชญาโหราศาสตร์ จิตศาสตร์ เป็นต้น  ดาวพฤหัสบดี(5)เจ้าเรือนตนุและพันธุ โคจรในภพที่ 6(อริ) ส่งผลให้เจ้าชะตามีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างเต็มที่ จึงต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพความเจ็บป่วยขแงตนเอง และบุคคลในครอบครัวหรือในหน่วยงาน ทีมงานของเจ้าชะตา ความเชื่อมั่นของตัวเองมากเกินไปอาจส่งผลเสีย ทำให้มีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา ไม่ลงรอยกันกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อน จึงควรต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญการทางวิชาชีพอย่างระมัดระวัง เพราะอาจเกิดความผิดพลาดให้ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จะต้องระวังการตัดสินใจผิดพลาด ต้องคอยตรวจสอบทบทวนสมรรถของระบบและองค์กรให้ดี เมื่อพบสิ่งผิดพลาดจะทำให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที  

ชาวราศีมังกร (CAPRICORN)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  15  มกราคม   ถึง  12  กุมภาพันธ์

จะเป็นหัวหน้าปกครองคนได้ก็ต้องมีอายุงานมากจึงทำให้มีตำแหน่งใหญ่โต  เป็นคนรักบ้านและครอบครัวดีมาก  ดาวพฤหัสบดีในภพที่5(ปุตตะ) ได้“ราชเกณฑ์” เป็นช่วงที่เจ้าชะตามีความสุขมากยิ่งขึ้น เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถรังสรรค์ ปรับ และประยุกต์ตนเองให้ก้าวทันวิวัฒนาการสิ่งใหม่ๆ ได้ดี ส่งผลดีให้กับตนเองครอบครัวและสังคม สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ มีโอกาสได้เดินทางไกล โยกย้ายสถานที่ ทำให้เจ้าชะตามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประสบการณ์แปลกใหม่ ส่งผลดีต่อหน้าที่การงาน ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นเพราะความสามารถและการเปลี่ยนแปลงของเจ้าชะตาเอง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ ระวังจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่ทันตั้งตัว และปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ จึงควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้าน หรือสุขภาพของผู้บังคับบัญชาที่ตนเคารพ ควรเอาใจใส่ดูแลให้มากเป็นพิเศษ  

ชาวราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  13  กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

ดาวพฤหัสบดีในภพที่ 4 เป็น“ปทุมเกณฑ์” เกณฑ์ของดอกบัว ดอกไม้ชั้นสูง ส่งผลดีด้านผลประโยชน์ รายได้ ความนิยมชมชอบ  ผลตอบแทนที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และครอบครัว สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัว และองค์กรหรือสำนักงานที่ตนสัมพันธ์อยู่ มีโอกาสได้ยวดยานพาหนะ รถประจำตำแหน่ง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกใจ เกณฑ์ของดอกบัว ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นและบุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจจะให้ความไว้วางใจ มอบหมายให้รับผิดชอบงานสำคัญๆ ราศีกุมภ์เป็นราศีที่มุ่งความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม จะส่งผลให้เจ้าชะตาโดดเด่นในสังคมโดยรวม สามารถพัฒนาองค์กร หรือหน่วยงานที่ตนสัมพันธ์ ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายได้ตามความรู้ความสามารถของตนเอง แต่ยังมีสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ ดังนั้น จึงควรจัดเตรียมเครื่องใช้ของใช้ในบ้านให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใหญ่ หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ยวดยานพาหนะ  ก็อาจช่วยบรรเทาเบาบางเรื่องร้ายๆ ลงไปได้  

ชาวราศีมีน (PISCES)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  15  มีนาคม ถึง  12 เมษายน

มีเมตตากรุณาและคุณธรรมสูงจึงเหมาะสำหรับเป็นครูบาอาจารย์  นักกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคนนับถือในความรู้ความสามารถ  จะได้รับความรุ่งโรจน์ในชีวิตเพราะความจงรักภักดี ดาวพฤหัสบดี(5)เจ้าเรือนตนุและกัมมะ โคจรในภพที่ 3(สหัชชะ) จะส่งผลดีในด้านการใช้ความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสาร ดาวครู ดาวหมอให้คุณด้านความรู้ จะให้ความรู้ในทางที่ถูกตรงตามเป้าประสงค์ของตัวเอง ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยความรู้ คุณธรรมของเจ้าชะตาเอง ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาไว้วางใจให้ทำงานสำคัญ จะได้สัมพันธ์คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ที่มีความรู้มีความสามารถ ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณฑิต ส่งผลให้เจ้าชะตาโดดเด่นน่าเชื่อถือ เพราะผู้ใหญ่ให้โอกาสแสดงความสามารถ เป็นช่วงที่เจ้าชะตามีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองให้ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไป จึงต้องระวังเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวเองและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในช่วงที่ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรผิดปกติในช่วงเดือนตุลาคมถึงสิ้นปี ชาวราศีมีนจะต้องรักษาสุขภาพกายใจให้สมบูรณ์