สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ประกาศผลรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards) หรือ NAA ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 ซึ่งในปีนี้ มีจำนวนผู้ได้รับคุณวุฒิทั้งสิ้น 354 ท่าน โดยอันดับที่ 1 ทำเบี้ยประกันได้ 49.9 ล้านบาท รวมมูลค่าเบี้ยประกันของผู้ได้รับคุณวุฒิในปีนี้ ทั้งสิ้น 2,897 ล้านบาท จากจำนวนผู้เอาประกันกว่า 23,200 ราย   

นางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้เปิดเผยผลรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 หรือ NAA 2024 โดยผู้ได้รับรางวัล 10 อันดับสูงสุดของตัวแทนประกันชีวิตจากทั่วประเทศในปีนี้  

อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล จารึกชื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แก่ คุณเพชรรัตน์  รงค์บัญฑิต  บริษัท เอไอเอ จำกัด  เบี้ยประกัน  49,951,943 บาท 

อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล จารึกชื่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้แก่ คุณวิศรุต วิโรจน์ไพศาลกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด  เบี้ยประกัน 47,275,279 บาท

อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลจารึกชื่อท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แก่ คุณทิพย์สิตา เดชชิต บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 32,026,599 บาท

อันดับที่ 4 – 10 ได้รับถ้วยรางวัลจารึกชื่อนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

อันดับที่ 4  คุณรสริน โมคา บริษัท เอไอเอ จำกัด  เบี้ยประกัน 28,634,428 บาท 

อันดับที่ 5 คุณรัญชิตา พลฤทธิ์ บริษัท เอไอเอ จำกัด  เบี้ยประกัน 27,623,067 บาท

อันดับที่ 6 คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 24,611,300 บาท

อันดับที่ 7 คุณวสุ อุดมทรัพย์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 23,938,278 บาท

อันดับที่ 8 คุณณัฐพล รุ่งเกียรติวงศ์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 22,184,817 บาท

อันดับที่ 9 คุณตรีนพภูรี ศุภวงศ์วริศ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 20,097,923 บาท

และอันดับที่ 10 คุณบดินทร์ รามศรีบริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 19,350,388 บาท

โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับคุณวุฒิ NAA 2024 ทั้งหมดจำนวน 353 ท่าน  จาก 15 บริษัท ดังนี้

บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 203 ท่าน  

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 37 ท่าน  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 33 ท่าน  

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ท่าน  

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ท่าน  

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ท่าน  

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ท่าน  

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่าน  

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 ท่าน  

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ท่าน  

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน  

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน ) จำนวน 2 ท่าน  

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน  

บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน  

บริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน  

โดยผู้ได้รับรางวัล อันดับที่ 11 – 354 จะได้รับประกาศนียบัตร และทุกอันดับจะได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ในช่องทางต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วย

พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards - NAA)  ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลประจำปีนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567  เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ในธีมงาน “Gateway To Success” โดยจัดเป็นงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติทั้ง 354 ท่าน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทประกันชีวิตและองค์กรต่างๆ  โดยในงาน ยังได้รับเกียรติจากศิลปินคุณอลิศ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน ศิลปินจาก The Golden Song มาร่วมแสดงความยินดีและแสดงมินิคอนเสิร์ตมอบความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมในด้านความรู้และทักษะในการทำงานของบุคลากรในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศแล้ว  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นพลังผลักดันให้สมาชิกมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  และก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ ไปได้เป็นอย่างดี

สมาคมฯ เชื่อว่า รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ จะเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่จะช่วยพัฒนาการเติบโตในด้านผลผลิตของตัวแทนในประเทศไทย  และทางสมาคมฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านอีกครั้ง รวมทั้งขอขอบคุณสมาชิก , บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งที่ได้ให้การสนับสนุน คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ด้วยดีเสมอมา