เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 1 พ.ค. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ตนมาพูดคุยถึงการเตรียมงานการลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5-6 พ.ค. ซึ่งภารกิจจะไม่ได้แน่นเกินไป เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้มีเวลาปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ส่วนเนื้อหาการลงพื้นที่จะติดตามปัญหาด้านการเกษตร ภัยแล้ง ราคาพืชผล เพราะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ โดยปัญหาเรื่องภัยแล้งจะเป็นเรื่องหลักที่จะมีการพูดคุยในการลงพื้นที่ดังกล่าว และทุกเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันในภาพรวมทางด้านการเกษตร

เมื่อถามถึงการแบ่งงานของ 3 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.จิราพร กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยลงในรายละเอียด ส่วนตัวมองว่าจะมีงานในหลายมิติ เช่น เรื่องกฎหมาย งบประมาณ และหลายหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็จะช่วยกันผลักดันการทำงานให้มีความคืบหน้า

เมื่อถามว่า มีความสนใจในงานด้านไหนเป็นพิเศษหรือไม่ น.ส.จิราพร กล่าวว่า ส่วนตัวได้หมด ไม่ติด แต่ทางด้านกฎหมายอาจจะเป็น นายพิชิต ชื่นบาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีการพูดคุยและแบ่งงานกันให้ลงตัว เพื่อให้มีจำนวนงานที่เหมาะสม และสามารถผลักดันได้ 

เมื่อถามถึงความรู้สึกในการเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกรู้สึกอย่างไร น.ส.จิราพร กล่าวว่า “หน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ ซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ และเมื่อเราเป็นสส. ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน พอมาทำงานฝ่ายบริหารก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกแบบหนึ่ง และถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะต้องทำ อาทิ ช่วยงานนายกรัฐมนตรี การประสานงานกับคณะรัฐมนตรี และผลักดันนโยบายไปสู่ประชาชน ถามว่ากังวลไหม ตนก็ได้มีการเตรียมพร้อม“

เมื่อถามว่า ได้รับตำแหน่งบริหารแล้วจะกระทบกับงานในพื้นที่หรือไม่ น.ส.จิราพร กล่าวว่า ตนก็ต้องแบ่งเวลา เพราะเมื่อก่อนยังไม่ได้มาอยู่ฝ่ายบริหาร ตนก็ต้องแบ่งงานสภาและงานของพรรคด้วย ส่วนการลงพื้นที่ตนก็จะเดินทางลงไปในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ แต่เมื่อมาอยู่ฝ่ายบริหารแล้วตนก็มีทีมงานเป็นตัวแทนในการเชื่อมโยงกับพื้นที่ และตนยังได้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประชาชนติดต่อประสานงาน และส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ และตนก็ได้ติดต่อกับทีมงานตลอด