กองทัพบกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567  พระชนมายุครบ 19 พรรษา โดยพร้อมเพรียงกันทั้งหน่วยในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ  

วันที่ 29 เม.ย.67 เวลา 17.00 น. พลเอกเจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร กทม. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก ร่วมกระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ประกอบด้วยการบูชาพระรัตนตรัย, การถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, การอาราธนาศีลและพระปริตร, การเจริญ    พระพุทธมนต์ และการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็นต้น เพื่อปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรให้พระองค์ท่านทรงมีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงพลังความจงรักภักดีในฐานะข้าราชการกองทัพบกและประชาชนชาวไทย   

ในโอกาสนี้ กองทัพบก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่าง 28 – 30 เม.ย.67 นี้